Disclaimer

Instant People spant zich in om de informatie op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Instant People aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Vanaf deze website kunt u andere websites bezoeken, door op hyperlinks naar deze sites te klikken. Alhoewel Instant People ernaar streeft alleen links naar bruikbare en ethisch verantwoorde websites aan te bieden, heeft Instant People geen controle over de inhoud van deze sites en dient de hyperlink dan ook niet als aanbeveling voor wat betreft alle inhoud van deze sites.

De informatie en aanbevelingen op de website van Instant People kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Instant People spant zich in om deze website zoveel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Het auteursrecht op deze website berust bij Instant People of bij derden welke met toestemming (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Instant People. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Instant People.